TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀ ĐIỂM


TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀ ĐIỂM

- CHỦ ĐẦU TƯ   : BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN HÓC MÔN

- DIỆN TÍCH KHU ĐẤT : 10,863.3 m2.

- VỊ TRÍ XÂY DỰNG: thuộc Huyện Hóc Môn - Tp.HCM  được đầu tư xây dựng mới trên khuôn viên đất rộng, thuộc tờ bản đồ 87, Bộ địa chính xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

- SỐ TẦNG: 3 tầng.

- SỐ PHÒNG: 45 phòng.

- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Đang thi công.