TRỤ SỞ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN 4


- CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 4.

- QUY MÔ: 4.674,4 m2.

- VỊ TRÍ XÂY DỰNG: Tiểu khu Cảng Quận 4, phường 12, 13 và 18 Quận 4, Tp.HCM.

- SỐ TẦNG: 1 tầng hầm và 3 tầng cao.

- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Đang thi công.

- MÔ TẢ:

Ban chỉ huy quân sự Quận 4 nằm tại Tiểu khu Cảng Quận 4, công trình với thiết kế mạnh mẽ, chắc chắn, đảm bảo được thông gió, chiếu sáng. Trong tương lai công trình sẽ trở thành Trụ sở chủ chốt đảm nhiệm các nhiệm vụ quân sự quan trọng trong khu vực quận 4.