TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC LONG


- CHỦ ĐẦU TƯ : BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

- DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 11.634,9 m2.

- TẦNG CAO: 2 Tầng.

- SỐ LƯỢNG LỚP HỌC: 28 Lớp.

- VỊ TRÍ XÂY DỰNG: Đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, Quận 9.

- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Đang thi công.

- Mô tả:

Trường THPT Phước Long với diện tích 11.634,9 m2 nằm tại Đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, Quận 9. Tổ chức không gian theo mô hình của một trường THPT kiểu mẫu, nhưng tạo được sự khác biệt với các hệ cột sử dụng các màu sắc nổi bật, Các dãy hành lang dài rộng, hệ thống cảnh quan sân trường lợp mát bóng cây, tạo nên môi trường học tập, giáo dục lý tưởng.